Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modulus of Horizontal Reaction of Subsoil

The soil surrounding the micropile can be represented using horizontal springs along micropile characterized by the Winkler constant kh. For buckling of micropile into the soil in the direction of the x axis it is possible to write:

where:

ph

-

reaction of soil caused by the displacement of micropile in direction of x axis (soil in compression)

kh

-

stiffness of Winkler spring (modulus of subsoil reaction Ep)

x

-

shift of a micropile in the direction of x axis

Providing we consider the reaction of soil to pressing of micropile per one meter run of the micropile we arrive at:

where:

Er

-

reaction of soil in the horizontal direction

ph

-

reaction of soil caused by the shift of micropile in direction of x axis per one meter run of micropile

x

shift of micropile in the direction of x axis

The above equations identify the relation between the modulus of subsoil reaction Ep [kN/m3] and the reaction of soil in the horizontal direction Er [kN/m2] (assuming constant Er in the soil):

where:

D

-

diameter of micropile

kh

-

stiffness of Winkler spring (modulus of subsoil reaction Ep)

The reaction of soil in the horizontal direction Er can be post calculated based on the knowledge of the pressuremeter modulus Em.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.