Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Verification of Crack Width

Crack width is evaluated according to chapter 7.3.4 of standard.

First, the maximal tension stress in concrete is calculated at ideal section. If the stress is less than concrete tension strength fctm than cracks don't develop.

If not fulfilled than the crack width is determined according to:

where

where σs is stress in tensile reinforcement determined at ideal section with crack

If the distance of reinforcement bar is less or equal than 5(c+ϕ/2):

where:

k1

=

0,8

k2

=

0,5

k3

=

3,4

k4

=

0,425

c

-

cover

ϕ

-

reinforcement bar diameter

If the distance of reinforcement bars is greater than 5(c+ϕ/2):

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.