Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Slip Surface - Rock Wedge

The frame "Slip surface" serves to enter the shape of a slip surface using directions and gradients of fall lines of faces forming the wedge. A tension crack can also be defined. Geometry of earth wedge is displayed on the desktop using a 3D view or using stereographic projection.

Frame "Slip surface" - rock wedge - 3D view

Frame "Slip surface" - rock wedge - stereographic projection

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.