Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Rock

The frame "Rock" allows to input the length of the pile fixed into rock l [m] and rock bearing capacity R [MPa].

The rock is only modelled as elastic material and no limit passive pressure is considered - contact stress can reach any values. In the frame "Analysis" the program checks, if maximum stress does not exceed design rock bearing capacity. Active pressure of the rock is not considered.

Note: In many cases, the slip surface follows the rock subsoil, hence this case should be always investigated.

Frame "Rock"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.