Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Efficiency of a Pile Group

UFC 3-220-01A

  • for axial spacing of piles in the group: 3d
  • for axial spacing of piles in the group: 6d

La Barré (CSN 73 1002):

where:

nx

-

number of piles in the x direction

ny

-

number of piles in the y direction

ψ

-

angle having tangent , expressed in degrees

s

-

axial spacing of piles

d

-

diameter of piles

Seiler-Keeney formula:

where:

nx

-

number of piles in the x direction

ny

-

number of piles in the y direction

s

-

axial spacing of piles

Input efficiency

User-defined input of the degree of efficiency in the range of 0.5 - 1.0.

Literature:

Pochman, R.; Simek, J.: Pilotove zaklady - Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Prague, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 p.

Unified Facilities Criteria (UFC 3-220-01A): Design of deep foundations - Technical instructions, Chapter 5-3, 1997.

Venkatramaiah, C.: Geotechnical Engineering. Second edition, New Delhi (India): New Age International Publishers, 1995.