Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Timber Cross Section Verification

Verification of timber cross-sections is carried out for a load of bending moment, normal force and shear force. Verification is carried out for a chosen load or for the critical load. The critical load is the load with a maximum value of utilization.

Cross-section can be checked by these ways:

Each cross-section is checked for two types of load:

1. Check for bending moment and normal force

The analysis checks the bending moment stress σm developed at the edge of cross-section given by:

where:

M

-

bending moment

W

-

elastic modulus of cross-section

and the normal force stress σn given by:

where:

N

-

normal force

A

-

area of cross-section

The normal force can be either tension or compression.

2. Check for shear

The analysis checks the shear stress τ at the cross-section center of gravity written as:

where:

Q

-

shear force

S

-

1st moment of area

I

-

moment of inertia

t

-

width (thickness) of cross-section at its center of gravity

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.