Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Undulated Slip Surface

If undulated surface is considered (on scale 1 to 10 m) - it is possible to account for slip surface waviness by angle ν:

where:

α

-

slip surface gradient

αi

-

gradient of the i-th fault of slip surface

The waviness increases the tensile strength τ on slip surface by Δτ:

where:

σn

-

normal stress acting in the direction normal to the slip surface

ν

-

waviness angle

Undulated slip surface

Literature:

Miller, S.M. (1988). Modeling Shear Strength at Low Normal Stresses for Enhanced Rock Slope Engineering, Proc. Of 39th Highway Geology Symp, 346-356.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.