Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Settlement

This tab allows to input parameters for the settlement analysis:

Analysis methods:

  • CSN 73 1001 (Analysis using oedometric modulus)
  • Analysis using compression coefficient
  • Analysis using compression index
  • NEN (Buismann, Ladd)
  • Soft soil model
  • Janbu’s theory
  • Analysis using constrained modulus

Restriction of the influence zone:

  • based on structural strength
  • by percentage of σor (The coefficient to bound the influence zone is input in [%])

"New settings" dialog window - "Settlement" tab