Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parameters - Rock Wedge

The frame "Parameters" serves to enter parameters of an earth wedge. The unit weight of a rock and the Mohr-Coulomb strength parameters of slip surfaces must be specified.

Geometry of earth wedge is displayed on the desktop using a 3D view or using stereographic projection.

Frame "Parameters" - rock wedge - 3D view

Frame "Parameters" - rock wedge - stereographic projection

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.