Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parameters - Rock Wedge

The frame "Parameters" serves to enter parameters of an earth wedge. The unit weight of a rock and the Mohr-Coulomb strength parameters of slip surfaces must be specified.

Geometry of earth wedge is displayed on the desktop using a 3D view or using stereographic projection.

Frame "Parameters" - rock wedge - 3D view

Frame "Parameters" - rock wedge - stereographic projection

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.