Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

CTE DB SE-C

The solution is based on Spanish standard CTE DB SE-C, where the bearing capacity of foundation soil is given by the formula:

where:

for d < 2,0m:

for H ≤ 0,1V:

where:

cu

-

total cohesion of the soil

bef

-

effective width of the foundation

lef

-

effective length of the foundation

d

-

depth of the footing bottom

H

-

horizontal component of the resultant load

V

-

vertical component of the resultant load

γ1

-

unit weight of the soil above the footing bottom

q0

-

equivalent uniform load accounting for the influence of the foundation depth

Literature:

CTE DB SE

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.