Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Verification According to the Factor of Safety

When performing verification according to the factor of safety the program directly determines the value of the factor of safety SF. Verification condition has the form:

where:

Tact

-

shear forces along the slip surface

Tres

-

passive forces along the slip surface

SF

-

safety factor

SFs

-

required safety factor (input in the "Stability analysis" tab)

Typical values are e.g. - for walls of foundation pits SFs = 1.1 to 1.25, - for rock cuts of highways SFs = 1.2 to 1.5, etc.