Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Loading Data into Interfaces

Select the "Import", "Format DXF into interface" items from the program menu ("File"), and then select the file to be imported.

The data is loaded and displayed in the DXF Import dialog window which allows selecting individual layers and specify other parameters. The program automatically adjusts the world margins for the loaded data.

After pressing the "OK" button, a new file is created, and DXF data is loaded into interfaces.

If not all selected layers of the structure are successfully loaded, the program allows us to use the loaded DXF file as a template.

Loading data into an interface

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.