Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Influence of Sand-Gravel Cushion

If the sand-gravel cushion is specified below the spread footing, the material parameters X in individual layers are computed in the following way:

For layer ha,i:

where:

Xi

-

material parameters at ith layer

Xc

-

material parameters of sand-gravel cushion

For layer hb,i:

where:

Ac

-

area of sand-gravel cushion

Xc

-

material parameters of sand-gravel cushion

Xb,i

-

material parameters of b,i layer

bi

-

cushion widths in the ith layer

li

-

cushion length in the ith layer

Analysis Xi in the sand-gravel cushion

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.