Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Pile Base Resistance

Pile base resistance for non-cohesive soils is given by:

where:

σefb

-

effective stress on the pile base

Nq

-

bearing capacity factor

Ab

-

area of pile base

The bearing capacity factor Nq is back-calculated by the program; however, its values can be manually modified.

For cohesive soils, the following expression holds:

where:

cu

-

undrained shear strength at the base

Ab

-

area of pile base

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.