Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Pile Base Resistance

Pile base resistance for non-cohesive soils is given by:

where:

σefb

-

effective stress on the pile base

Nq

-

bearing capacity factor

Ab

-

area of pile base

The bearing capacity factor Nq is back-calculated by the program; however, its values can be manually modified.

For cohesive soils, the following expression holds:

where:

cu

-

undrained shear strength at the base

Ab

-

area of pile base

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.