Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Décourt-Quaresma Method

Total pile resistance is given by:

where:

Rc

-

total pile resistance

Rb

-

pile base resistance

Rs

-

pile shaft resistance

The pile base resistance:

where:

α

-

pile base coefficient

Kdq

-

soil parameter

N

-

avarage value of SPT blow counts at the pile base level

Ab

-

base area

The pile shaft resistance:

where:

βi

-

pile shaft coefficient at ith layer

Ni

-

avarage value of SPT blow counts at ith layer

As,i

-

shaft area at ith layer

Literature:

Cintra J.C.A., Aoki N. : Fundações por Estacas Projeto Geotécnico, Oficina de Textos, 2010, ISBN 978-85-7975-004-5

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.