Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Décourt-Quaresma Method

Total pile resistance is given by:

where:

Rc

-

total pile resistance

Rb

-

pile base resistance

Rs

-

pile shaft resistance

The pile base resistance:

where:

α

-

pile base coefficient

Kdq

-

soil parameter

N

-

avarage value of SPT blow counts at the pile base level

Ab

-

base area

The pile shaft resistance:

where:

βi

-

pile shaft coefficient at ith layer

Ni

-

avarage value of SPT blow counts at ith layer

As,i

-

shaft area at ith layer

Literature:

Cintra J.C.A., Aoki N. : Fundações por Estacas Projeto Geotécnico, Oficina de Textos, 2010, ISBN 978-85-7975-004-5

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.