Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Rock Stability

Program for stability analysis of rock slope treats the following types of failure of rock faces:

  • Sliding on the plane slip surface
  • Translation on the polygonal slip surface
  • Fall of the rock wedge

Failure of a rock face due to sliding on the plane slip surface

Translation on the polygonal slip surface

Fall of the rock wedge