Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Barton - Bandis

The Barton-Bandis shear strength failure criterion for the rock mass takes the following form:

where:

JRC

-

joint roughness coefficient

σn

-

normal stress acting on the surface of the rock joint

JCS

-

joint compressive strength

φb

-

basic angle of internal friction of the slip surface

If possible the shear strength parameters should be determined from in-situ measurements. Approximate ranges of parameters of the Barton-Bandis failure criterion are given here.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.