Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

CTE DB SE-C

The solution is based on Spanish standard CTE DB SE-C, where the bearing capacity of foundation soil is given by the formula:

where:

bearing capacity factors:

for:

for:

depth factors:

for:

for:

for:

shape factors:

inclination factors:

for:

for:

for:

ground factors:

for:

where:

c

-

cohesion of soil

q0

-

equivalent uniform load accounting for the influence of foundation depth

d

-

depth of the footing bottom

γ1

-

unit weight of soil above the footing bottom

bef

-

effective width of foundation

γ

-

unit weight of soil

Nc, Nq, Nγ

-

bearing capacity factors

dc, dq, dγ

-

depth factors

sc, sq, sγ

-

shape factors

ic, iq, iγ

-

inclination factors

tc, tq, tγ

-

ground factors

φ

-

angle of internal friction of soil

lef

-

effective length of the foundation

δB

-

angle of deviation of the resultant force from the vertical in foundation width direction

δL

-

angle of deviation of the resultant force from the vertical in the foundation length direction

H

-

horizontal component of the resultant load

HB

-

horizontal component of the resultant load in the foundation width direction

HL

-

horizontal component of resultant load in the foundation length direction

V

-

vertical component of the resultant load

β

-

slope of the terrain

Literature: CTE DB SE-C

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.