Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Backfill

The frame "Backfill" allows selection of backfills behind the structure.

The soil assigned to the backfill is selected in the combo list in the frame (parameters of the soil are defined in the frame "Soils"). Also, the angle of the backfill is input.

Frame "Backfill"