Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Uplift Pressure in Footing Bottom

The variation of uplift pressure in the footing bottom due to difference in water tables is assumed according to expected effect linear, parabolic or is not taken into account.

Uplift pressure in footing bottom