Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Standard Analysis

The bearing capacity of foundation soil composed of rocks or weak rocks is found from the expression proposed by Xiao-Li Yang and Jian-Hua Yin1:

where:

where:

s

-

nonlinear parameter depending on rock properties (according to Hoek and Brown)

GSI

-

Geological Strength Index

D

-

coefficient reflecting damage of a rock mass

Nq, Nγ

-

coefficients of bearing capacity depending on the angle of internal friction

Ns

-

coefficient of strength of a rock depending on GSI and strength parameter mi

φ

-

angle of internal friction of rock

σc

-

uniaxial compressive strength of rock > 0,5 MPa

q0

-

equivalent uniform load accounting for the influence of foundation depth

γ2

-

unit weight of soil above the footing bottom

b

-

width of foundation

1 Xiao-Li Yang, Jian-Hua Yin: Upper bound solution for ultimate bearing capacity with a modified Hoek-Brown failure criterion, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 42 (2005),str. 550-560.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.