Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Verification According to the Safety Factor

The verification analysis according to factor of safety is selected in the "Pile CPT" tab. This frame also allows to define the required factor of safety for bearing capacity. Pile verification then assumes the form:

where:

Fs,d

-

pile load

SFb

-

safety factor for bearing capacity

Fr,d

-

pile bearing capacity