Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Anchor Strength

The method of analysis is selected in the section "Tension strength".

Setting of analysis for anchor strength

Option "calculate"

The calculation is same for all types of anchors according to formula:

where:

fu

-

design strength of material

A

-

area of the shaft of the anchor

Option "input"

It is necessary to enter value of tension strength Rt [kN, lbf]

In case of strand anchors it is necessary to enter area of one strand (option "input area" - total area is calculated according to formula:

where:

A1

-

area of one strand

n

-

number of strands

In case that the diameter of strand is entered (option "input diameter"), the total area is calculated according to formula:

where:

ds

-

diameter of one strand

n

-

number of strands

Strand anchor parameters input

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.