Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Earth Pressure at Rest for an Inclined Ground Surface or Inclined Back of the Structure

For inclined ground surface behind the structure (0° < β ≤ φ) the earth pressure at rest assumes the form:

where:

φ

-

angle of internal friction of soil

β

-

slope inclination

σz

-

vertical geostatic stress

Kr

-

coefficient of earth pressure at rest

For inclined back of wall the values of earth pressure at rest are derived from:

where:

α

-

back face inclination of the structure

σz

-

vertical geostatic stress

Kr

-

coefficient of earth pressure at rest

Normal and tangential components are given by:

where:

α

-

back face inclination of the structure

σz

-

vertical geostatic stress

Kr

-

coefficient of earth pressure at rest

The deviation angle from the normal line to the wall δ reads:

where:

α

-

back face inclination of the structure

Kr

-

coefficient of earth pressure at rest

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.