Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Earth Pressure at Rest for an Inclined Ground Surface or Inclined Back of the Structure

For inclined ground surface behind the structure (0° < β ≤ φ) the earth pressure at rest assumes the form:

where:

φ

-

angle of internal friction of soil

β

-

slope inclination

σz

-

vertical geostatic stress

Kr

-

coefficient of earth pressure at rest

For the inclined back of wall the values of earth pressure at rest are derived from:

where:

α

-

back face inclination of the structure

σz

-

vertical geostatic stress

Kr

-

coefficient of earth pressure at rest

Normal and tangential components are given by:

where:

α

-

back face inclination of the structure

σz

-

vertical geostatic stress

Kr

-

coefficient of earth pressure at rest

The deviation angle from the normal line to the wall δ reads:

where:

α

-

back face inclination of the structure

Kr

-

coefficient of earth pressure at rest

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.