Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Settlement - Cohesionless Soil (Load-Settlement Curve)

The frame "Settlement" displays a linear load-settlement curve for the settlement of a pile group in a cohesionless soil. Several analyses can be carried out in the frame.

The load-settlement curve of the pile group is always calculated for the input limit settlement.

The table in the left bottom part of the frame directly allows us to specify values of the secant modulus of soil for the relevant layers of soil.

The analysis results are displayed in the right part of the frame. The "In detail" button opens the dialog window that contains a detailed description of the results of the verification analysis.

The analysis results (load-settlement curve of pile group) are displayed in the right part of the desktop.

Frame"Settlement" - cohesionless soil (load-settlement curve of pile group)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.