Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Pull-out Resistance (Soil)

The method of analysis is selected in the section "Pull out resistance (soil)".

Settings of analysis for pull out resistance (soil)

Analysis for a prestressed bar, strand, and non-prestressed bar anchors

Option "calculate from effective stress"

where:

d

-

diameter of the root

lk

-

root length

σz

-

geostatical stress

φ

-

angle of the internal friction of the soil

Option "calculate from bond strength"

where:

d

-

diameter of the root

lk

-

root length

f

-

bond strength

Option "input bearing capacity per unit length"

where:

Re, bm

-

pull out resistance from soil per unit

lk

-

root length

Option "input"

The total value of pull out resistance (soil) is entered Re [kN, lbf]

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.