Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

User Interface

GEO5 programs are standard Windows applications and respect the standard properties of the Windows interface.

The user environment is described on the following pages:

Mouse functions are described on the following pages:

All GEO5 programs support two sets of units (metric/imperial).

Clipboard functions are described on the following pages:

Programs allow setting other individual settings for Print parameters, Copy to clipboard and Input parameters (Undo/Redo function, snap to grid, horizontal and vertical rulers) in the "Options" dialog window.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.