Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Loading Data into GeoClipboard

Select the "Import", "Format DXF into GeoClipboard" item in the program menu ("File") and then select the file to be imported.

The loaded data is displayed in the dialog window DXF Import, which allows to select individual layers and to specify other parameters.

After pressing the OK button the selected layers of DXF file are converted into interfaces and copied into GeoClipboard. Data from GeoClipboard can be afterwards pasted into various places in the program.

Information about succesfull copying into GeoClipboard