Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Influência da Almofada Areia-Cascalho

Se for introduzido uma almofada areia-cascalho abaixo da fundação, os parâmetros materiais X de cada camada são computados da seguinte forma:

Para a camada ha,i:

onde:

Xi

-

parâmetro material da iésima camada

Xc

-

parâmetro material da almofada cascalho-areia

Para a camada hb,i:

onde:

Ac

-

área da almofada areia-cascalho

Xc

-

parâmetro material da almofada cascalho-areia

Xb,i

-

parâmetro material da b,i camada

bi

-

largura da almofada na iésima camada

li

-

comprimento da almofada na iésima camada

Análise de Xi na almofada areia-cascalho

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.