Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

Knowledge Base

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Fine License Customer

Program „Fine License Customer“ je základním nástrojem pro správu licencí Fine.

Okno programu

Tento program je instalován současně s produktem (GEO5, FIN EC) a má zástupce v nabídce Start produktu. Můžete jej stáhnout i samostatně ze stránek Fine (www.fine.cz, Podpora, Ke stažení, Ovladače klíčů).

„Fine License Customer“ slouží k následujícím činnostem:

  • instalace a testování ovladače klíče
  • zobrazení seznamu připojených klíčů Fine
  • aktualizace licencí v klíči
  • instalace nového softwarového klíče
  • nahlášení změny hardwaru počítače se softwarovým klíčem
  • přesun softwarového klíče
  • nastavení a testování síťového připojení
  • instalace a nastavení síťové služby