0

Licenční systém Fine

Licenční systém používá následující typy klíčů od výrobce Gemalto Sentinel :

Klíč

Druh klíče

Vzhled

Použití

Key Type

Vendor

Hardwarové

Lokální

Jeden uživatel

HASP HL Max

45351

Lokální časový

HASP HL Time

43564

Síťový

Více uživatelů

HASP HL Net (10, 50)

43134

Síťový časový

HASP HL NetTime (10, 50)

85189

Softwarový

Lokální časový

Jeden počítač

HASP SL AdminMode

45351

Každý klíč má kromě typu z výroby přiděleno unikátní sériové číslo (Key ID), což je číslo v decimálním formátu (například 941989685620585397). Fine přiděluje klíči číslo ve formátu číslo_uživatele/číslo_klíče, (například 1000/1), které je též unikátní.

V klíči jsou zapsány licence potřebné pro běh programu. Licence může být neomezená nebo časově omezená, na síťových klíčích je též určeno, kolik uživatelů může program spustit současně.

Aby bylo možno používat klíče, musí být na počítači nainstalován ovladač firmy Gemalto Sentinel.