0

Softwarový klíč

Nový softwarový klíč se předává uživateli pomocí textového řetězce nazvaného „token“. Token má tvar 1000_1_AYVFTDTSEHMCHPVK. Tento token se použije pouze pro první instalaci softwarového klíče, pak ztrácí platnost.

Softwarový klíč je vázán na parametry hardwaru počítače, na kterém je nainstalován. Pokud se tyto parametry změní, přestává fungovat aktualizace klíče a nejdou spouštět programy. Nahlášením změny hardwaru obnovíte fungování klíče.

Při zakoupení nového počítače lze požádat o přesunutí softwarového klíče na nový počítač.

Softwarové klíče nejsou povoleny na virtuálních počítačích.