0

Instalace nového softwarového klíče

V seznamu klíčů v programu Fine License Customer se vybere „Instalovat nový softwarový klíč“ a stiskne tlačítko „Instalovat klíč online“

Zobrazí se okno, ve kterém se zadá token určený pro první instalaci klíče.

Zadání tokenu

Program přečte konfiguraci počítače, odešle ji společně s tokenem licenčnímu serveru Fine, obdrží od něj nový klíč a instaluje jej na počítač. Pokud se nedaří připojit, je možno připojení zkontrolovat v nastavení síťového připojení.

Offline instalace nového klíče se provádí stejně jako offline aktualizace s tím, že v prvním kroku se navíc zadá token.