0

Nahlášení změny hardwaru počítače se softwarovým klíčem

Pokud pokus o aktualizaci softwarového klíče hlásí, že byl změněn hardware počítače, dosáhne se plné funkčnosti nahlášením této změny v programu Fine License Customer. Vybere se softwarový klíč a stiskne tlačítko „Nahlásit změnu hardwaru.“

Hlášení změny hardware

Zobrazí se okno, ve kterém je třeba popsat, jaká změnu hardwaru nastala. Tlačítkem „Uložit C2V do souboru“ se vytvoří soubor s příponou C2V, který je třeba zaslat na adresu activation@fine.cz a vyčkat na posouzení a odpověď.

O výsledku posouzení přijde informace emailovou zprávou.

Pokud byla identifikována pouze částečná změna hardwaru, bude ve databázi klíčů zavedena změna hardwaru a klíč bude možno aktualizovat.