0

Instalace a testování ovladače klíče

V záložce „Ovladač“ programu Fine License Customer je zobrazena tabulka s informacemi o souborech ovladače.

Informace o ovladači

Funkčnost ovladače zkontrolujete ve sloupci "K dispozici". V případě, že některé řádky nezobrazují stav "OK" je nutné provést instalaci ovladače.

  • Tlačítko „Analyzovat ovladač“ provede podrobnou analýzu souborů ovladače a zobrazí ji v tabulce
  • Tlačítko „Instalovat ovladač“ nainstaluje nebo zaktualizuje ovladač
  • Tlačítko „Odinstalovat ovladač“ odinstaluje ovladač

Systém může fungovat i se staršími ovladači, ale není to doporučeno. Pro instalaci je třeba použít výhradně nástroje stažené ze stránek Fine, protože je v nich obsažena knihovna haspvlib_45351.dll potřebná pro správné fungování softwarových klíčů.