0

Instalace a nastavení síťové služby

Pro umožnění konfigurace sítových klíčů na serveru z ostatních počítačů v síti je třeba na server nainstalovat službu FineLicNetService. Instalace se provádí programem Fine License Customer v záložce „Služba FineLicNetService“.

Instalace síťové služby

V této záložce je zobrazena informace, jestli je služba spuštěna.

  • Tlačítkem „Zjistit dostupnou verzi služby“ se zjistí na internetu dostupná verze služby a zobrazí se
  • Tlačítkem „Stáhnout a nainstalovat službu“ se stáhne aktuální verze z internetu, nainstaluje se, spustí se na příslušném portu a přidá se pravidlo do brány Windows Firewall, aby bylo se službou možno komunikovat
  • Tlačítkem „Odinstalovat službu“ se služba zastaví a odinstaluje, pravidlo v bráně Windows Firewall se zruší

Program Fine License Customer komunikuje se službou pomocí protokolu HTTP SOAP na portu 51727. Ve výjimečných případech lze port upravit tlačítkem „Změnit“ v okně „Síťový (TCP) port služby“. Toto je třeba nastavit jak na serveru před instalací služby, tak i na klientských počítačích před aktualizací klíče.

Zadání portu

Pokud je potřeba nainstalovat službu na počítač, který není připojen k internetu, je možno soubory služby stáhnout ze stránek Fine (www.fine.cz, Podpora, Ke stažení, Ovladače klíčů). V režimu Správce se pak spustí

  • pro instalaci: FineLicNetSvc.exe /FINE_INSTALL [/PORT=n]
  • pro odinstalaci: FineLicNetSvc.exe /FINE_UNINSTALL