0

Aktualizace licencí v klíči

V seznamu klíčů v programu Fine License Customer se vybere klíč, který bude aktualizován.

Online aktualizace

Pokud je počítač přímo připojen k internetu, provede se aktualizace klíče stisknutím tlačítka „Aktualizovat klíč online“.

Program přečte obsah klíče, odešle jej licenčnímu serveru Fine, obdrží od něj nový obsah klíče a zapíše jej do klíče. Pokud se nedaří připojit, je třeba zkontrolovat připojení v nastavení síťového připojení. Pro vzdálenou aktualizaci síťového klíče na serveru musí být na tomto serveru nainstalována síťová služba Fine.

Offline aktualizace

Jestliže počítač není připojen k internetu, je možno tlačítkem „Aktualizace klíče offline“ provést následující kroky:

1. Povelem „Uložit C2V do souboru“ se přečte obsah klíče a uloží do souboru s příponou C2V

2. Následně je možno:

a. Buď přenést soubor C2V na počítač připojený k internetu a zde provést bod 3.

b. Nebo zaslat soubor C2V na adresu activation@fine.cz, vyčkat, až přijde vygenerovaný soubor V2C, a pokračovat bodem 4.

3. Na počítači připojeném k internetu se provede povel „Vytvořit V2C z C2V online“, zde se vybere zkopírovaný C2V soubor a výsledek se uloží do nového V2C souboru, ten se pak přenese na počítač, kde je připojen klíč

4. Povelem „Aplikovat soubor V2C“ se otevře dodaný V2C soubor a zaktualizuje obsah klíče