Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Pilotové stěny

Pilotové stěny patří mezi častá řešení trvalých pažících konstrukcí. Pilotové stěny se skládají z vrtaných nebo beraněných pilot prováděných v řadě, přičemž podle osové vzdálenosti jednotlivých pilot se tyto stěny dělí na:

Pilotová stěna - GEO5Pilotová stěna - GEO5Pilotová stěna - GEO5

Kompletní návrh a analýzu kotvených resp. rozepřených pilotových stěn (a dalších pažicích konstrukcí) lze provést
v programu GEO5 Pažení posudek. Program umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů a posouzení kotev.

GEO5 Sheeting Design      GEO5 Sheeting Design

Pro rychlý návrh nekotvených stěn a základní návrh kotvených stěn je určen program GEO5 Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině, vnitřní síly na konstrukci a únosnost průřezů.

Další zdroje:

Inženýrský manuál - Posouzení vícenásobně kotvené stěny
Online nápověda - Výpočet štětové stěny
Výukové video - Návrh nekotvené štětové stěny v programu Pažení Návrh
Výukové video - Návrh kotvené stěny v programu Pažení návrh

Další typy pažících konstrukcí řešených v programech GEO5:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.