0

GEO5 software

Pilotové stěny volně stojící (nesouvislé)

U nesouvislých pilotových stěn platí, že osová vzdálenost pilot je větší než jejich průměr. Prostor mezi jednotlivými pilotami bývá vyplněn nejčastěji stříkaným betonem a výztužnou sítí. Tento prostor musí být také správně odvodněn, aby docházelo k odvádění dešťové vody, která by se mohla držet za rubem stříkaného betonu. Odvodnění zajišťují zpravidla vertikální drény (perforované plastové trubky
s geotextilií). Ty odvádějí vodu dolů před líc stříkaného betonu.

Pilotové stěny nesouvislé - GEO5Pilotové stěny nesouvislé - GEO5Pilotové stěny nesouvislé - GEO5

Pokud je stěna vyšší, bývá kotvená přes ocelové nebo ŽB převázky, které roznášejí sílu z hlavy kotvy na část stěny. Převázky bývají umístěné buď v hlavě pilot, nebo i jinde po výšce stěny. Pokud je pilotová stěna navržena jako trvalá, v její horní části bývá umístěn železobetonový věnec.

Kompletní návrh a posouzení pilotových stěn lze provést pomocí programů GEO5 Pažení návrh nebo GEO5 Pažení posudek.

GEO5 Sheeting Design      GEO5 Sheeting Design

Programy nabízejí možnost kotvení pažící konstrukce pomocí kotev různých typů. Předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag), pramencové kotvy (VSL, Dywidag), šroubovací kotvy – systém Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean), tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova), kotevní táhlo. Parametry kotev různých typů a výrobců jsou obsaženy v databázi, která je součástí programu.

Další zdroje:

Inženýrský manuál - Posouzení vícenásobně kotvené stěny
Online nápověda - Výpočet štětové stěny
Výukové video - Návrh nekotvené štětové stěny v programu Pažení Návrh
Výukové video - Návrh kotvené stěny v programu Pažení návrh

Další typy pažících konstrukcí řešených v programech GEO5:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.