0

GEO5 software

Tangenciální pilotové stěny

Tangenciální pilotové stěny se neuplatňují tak často, jako stěny nesouvislé. Osová vzdálenost je přesně rovna průměru piloty, takže mezi nimi nevzniká žádný volný prostor. Oproti stěnám volně nesouvislým mívají tangenciální vyšší únosnost a také jednodušší umístění kotev, které se obejde bez předsazených převázek.

Naopak jejich nevýhoda spočívá ve vyšší spotřebě materiálu. Voda u tangenciálních pilotových stěn volně protéká mezi pilotami, není proto třeba je dodatečně odvodňovat.

Tangenciální pilotové stěny - GEO5

Kompletní návrh a posouzení pilotových stěn lze provést pomocí programů GEO5 Pažení návrh nebo GEO5 Pažení posudek.

GEO5 Sheeting Design      GEO5 Sheeting Design

Programy nabízejí možnost kotvení pažící konstrukce pomocí kotev různých typů. Předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag), pramencové kotvy (VSL, Dywidag), šroubovací kotvy – systém Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean), tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova), kotevní táhlo. Parametry kotev různých typů a výrobců jsou obsaženy v databázi, která je součástí programu.

Další zdroje:

Inženýrský manuál - Posouzení vícenásobně kotvené stěny
Online nápověda - Výpočet štětové stěny
Výukové video - Návrh nekotvené štětové stěny v programu Pažení Návrh
Výukové video - Návrh kotvené stěny v programu Pažení návrh

Další typy pažících konstrukcí řešených v programech GEO5:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.