0

GEO5 software

Pilotové stěny

Pilotové stěny patří mezi častá řešení trvalých pažících konstrukcí. Pilotové stěny se skládají z vrtaných nebo beraněných pilot prováděných v řadě, přičemž podle osové vzdálenosti jednotlivých pilot se tyto stěny dělí na:

Pilotová stěna - GEO5Pilotová stěna - GEO5Pilotová stěna - GEO5

Kompletní návrh a analýzu kotvených resp. rozepřených pilotových stěn (a dalších pažicích konstrukcí) lze provést
v programu GEO5 Pažení posudek. Program umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů a posouzení kotev.

GEO5 Sheeting Design      GEO5 Sheeting Design

Pro rychlý návrh nekotvených stěn a základní návrh kotvených stěn je určen program GEO5 Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině, vnitřní síly na konstrukci a únosnost průřezů.

Další zdroje:

Inženýrský manuál - Posouzení vícenásobně kotvené stěny
Online nápověda - Výpočet štětové stěny
Výukové video - Návrh nekotvené štětové stěny v programu Pažení Návrh
Výukové video - Návrh kotvené stěny v programu Pažení návrh

Další typy pažících konstrukcí řešených v programech GEO5:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.