Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Štětové stěny (štětovnice)

Štětové stěny (štětovnice) jsou spojovány v zámcích a tvoří tak souvislou stěnu. Nejčastěji se takto provádí pažící jímky nebo stěny se štětovnicemi pro dočasné zajištění a stavební jámy. Štětovnice se nejčastěji beraní, nebo vibrují. Po vybudování vnitřní konstrukce mohou být štětovnice vytaženy. Štětové stěny trvalé jsou budovány v rámci protipovodňových opatření, nábřežních zdech a také lze využít jejich těsnící funkci při sanaci kontaminovaného podloží. Zde je nutné zvážit použití vhodného materiálu, který je schopen odolávat agresivnímu prostředí podloží.

Štětovnice - GEO5Štětové stěny - GEO5Štětovnice  - GEO5

Kompletní návrh a analýzu kotvených resp. rozepřených štětových (a dalších pažicích) stěn lze provést v programu GEO5 Pažení posudek. Program umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů
a posouzení kotev.

Návrh nekotvené štětové stěny      Návrh kotvené stěny

Pro rychlý návrh nekotvených štětových stěn a základní návrh kotvených štětových stěn je určen program GEO5 Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině, vnitřní síly na konstrukci a únosnost průřezů.

Programy obsahují širokou škálu předdefinovaných ocelových průřezů od výrobců štětovnic jako jsou Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, Skyline, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel nebo Mer Lion Metals.
Programy rovněž umožňují posouzení vinylových štětovnic od ESP Everlast Synthetic Products.

Programy nabízejí možnost kotvení pažící konstrukce pomocí kotev různých typů. Předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag), pramencové kotvy (VSL, Dywidag), šroubovací kotvy – systém Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean), tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova), kotevní táhlo. Parametry kotev různých typů a výrobců jsou obsaženy v databázi, která je součástí programu.

Další zdroje:

Inženýrský manuál - Posouzení vícenásobně kotvené stěny
Online nápověda - Výpočet štětové stěny
Výukové video - Návrh nekotvené štětové stěny v programu Pažení Návrh
Výukové video - Návrh kotvené stěny v programu Pažení návrh

Další typy pažících konstrukcí řešených v programech GEO5:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.