0

GEO5 software

Pilotové stěny převrtávané

U převrtávaných pilotových stěn je osová vzdálenost menší než průměr piloty. Piloty lze rozdělit do dvou skupin. Primární a sekundární. Nejdříve se provedou piloty primární z prostého betonu. Mezi ně se pak provádí piloty sekundární, které „převrtávají“ část betonu pilot primárních. Tyto sekundární piloty už jsou vyztuženy armokoši. Primární piloty se využívají i pro umístění kotev (nejsou třeba převázky).

Převrtávané pilotové stěny - GEO5

Převrtávané stěny patří mezi poměrně často realizované konstrukce, které nachází uplatnění tam, kde nelze použít klasické podzemní stěny. Jejich hlavní výhoda je vysoká únosnost. Za nevýhodu se může považovat nutnost nasazení velice výkonných vrtných souprav a také velké nároky na přesnost provádění.

Kompletní návrh a posouzení pilotových stěn lze provést pomocí programů GEO5 Pažení návrh nebo GEO5 Pažení posudek.

GEO5 Sheeting Design      GEO5 Sheeting Design

Programy nabízejí možnost kotvení pažící konstrukce pomocí kotev různých typů. Předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag), pramencové kotvy (VSL, Dywidag), šroubovací kotvy – systém Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean), tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova), kotevní táhlo. Parametry kotev různých typů a výrobců jsou obsaženy v databázi, která je součástí programu.

Další zdroje:

Inženýrský manuál - Posouzení vícenásobně kotvené stěny
Online nápověda - Výpočet štětové stěny
Výukové video - Návrh nekotvené štětové stěny v programu Pažení Návrh
Výukové video - Návrh kotvené stěny v programu Pažení návrh

Další typy pažících konstrukcí řešených v programech GEO5:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.