0

GEO5 software

Podzemní stěny

Podzemní stěny známé jako tzv. stěny milánské jsou liniové konstrukce, které se využívají k zapažení svislých výkopů a stavebních rýh. Nejčastěji se podzemní stěny používají jako stěny konstrukční, kdy nejdříve působí jako pažení v průběhu výstavby
a později tvoří obvodové stěny suterénu.

Milánské stěny vznikají vyhloubením rýhy příslušným zařízením (hydraulický drapák nebo hydrofréza) a jejím vyplněním vhodným materiálem (nejčastěji beton). Výjimkou nebývá využití podzemních stěn pro těsnící účely – pak bývá jako výplňový materiál využita samotvrdnoucí suspenze, která zajišťuje kromě určité pevnosti především vodotěsnost. Efekt vodotěsnosti bývá v určitých případech ještě zvýšen fólií z plastické hmoty.

Milánské stěny - GEO5

Půdorys milánské stěny

Podzemní

Výstavba milánské stěny

Podle účelu se podzemní stěny dělí na:

  • Konstrukční
  • Těsnící
  • Pažící

Podle výrobní technologie se dělí na:

  • Monolitické
  • Prefabrikované

Kompletní návrh a analýzu kotvených resp. rozepřených Milánských stěn (a dalších pažicích konstrukcí) lze provést v programu GEO5 Pažení posudek. Program umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů a posouzení kotev.

Návrh nekotvené štětové stěny      Návrh kotvené stěny

Pro rychlý návrh nekotvených stěn a základní návrh kotvených stěn je určen program GEO5 Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině, vnitřní síly na konstrukci a únosnost průřezů.

Programy nabízejí možnost kotvení pažící konstrukce pomocí kotev různých typů. Předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag), pramencové kotvy (VSL, Dywidag), šroubovací kotvy – systém Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean), tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova), kotevní táhlo. Parametry kotev různých typů a výrobců jsou obsaženy v databázi, která je součástí programu.

Další zdroje:

Inženýrský manuál - Posouzení vícenásobně kotvené stěny
Výukové video - Návrh nekotvené stěny v programu Pažení Návrh
Výukové video - Návrh kotvené Milánské podzemní stěny v programu Pažení posudek

Další typy pažících konstrukcí řešených v programech GEO5:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.