Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Podzemní stěny

Podzemní stěny známé jako tzv. stěny milánské jsou liniové konstrukce, které se využívají k zapažení svislých výkopů a stavebních rýh. Nejčastěji se podzemní stěny používají jako stěny konstrukční, kdy nejdříve působí jako pažení v průběhu výstavby
a později tvoří obvodové stěny suterénu.

Milánské stěny vznikají vyhloubením rýhy příslušným zařízením (hydraulický drapák nebo hydrofréza) a jejím vyplněním vhodným materiálem (nejčastěji beton). Výjimkou nebývá využití podzemních stěn pro těsnící účely – pak bývá jako výplňový materiál využita samotvrdnoucí suspenze, která zajišťuje kromě určité pevnosti především vodotěsnost. Efekt vodotěsnosti bývá v určitých případech ještě zvýšen fólií z plastické hmoty.

Milánské stěny - GEO5

Půdorys milánské stěny

Podzemní

Výstavba milánské stěny

Podle účelu se podzemní stěny dělí na:

  • Konstrukční
  • Těsnící
  • Pažící

Podle výrobní technologie se dělí na:

  • Monolitické
  • Prefabrikované

Kompletní návrh a analýzu kotvených resp. rozepřených Milánských stěn (a dalších pažicích konstrukcí) lze provést v programu GEO5 Pažení posudek. Program umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů a posouzení kotev.

Návrh nekotvené štětové stěny      Návrh kotvené stěny

Pro rychlý návrh nekotvených stěn a základní návrh kotvených stěn je určen program GEO5 Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině, vnitřní síly na konstrukci a únosnost průřezů.

Programy nabízejí možnost kotvení pažící konstrukce pomocí kotev různých typů. Předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag), pramencové kotvy (VSL, Dywidag), šroubovací kotvy – systém Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean), tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova), kotevní táhlo. Parametry kotev různých typů a výrobců jsou obsaženy v databázi, která je součástí programu.

Další zdroje:

Inženýrský manuál - Posouzení vícenásobně kotvené stěny
Výukové video - Návrh nekotvené stěny v programu Pažení Návrh
Výukové video - Návrh kotvené Milánské podzemní stěny v programu Pažení posudek

Další typy pažících konstrukcí řešených v programech GEO5:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.