Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Geologické mapy a vrtná prozkoumanost


Program Stratigrafie umožňuje načítat mapové podklady a údaje o vrtné prozkoumanosti z různých zdrojů (místní geologické služby, topografické a satelitní mapy světa).

Borehole - Field test

Ortofoto mapa - ČÚZK

Borehole - Field test

Vektorová mapa - ČÚZK

Borehole - Field test

Vrstevnice ZABAGED - ČGS

Borehole - Field test

Geologická mapa 1:50 000 - ČGS

Borehole - Field test

Geologická mapa 1:200 000 - ČGS

Borehole - Field test

Geologická mapa 1:500 000 - ČGS

Borehole - Field test

Geologie ČR - 1:50 000 - ČGS

Borehole - Field test

Půdní mapa - 1:50 000 - ČGS

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.