0

GEO5 software

Záporové pažení

Záporové pažení (tzv. berlínské) se používá nejčastěji pro dočasné pažení stavebních jam nebo zemních rýh, jejichž dno se nachází nad hladinou podzemní vody. Zajišťovaná zemina musí mít určitou soudržnost, aby nedošlo ke kolapsu jámy před osazením pažin mezi zápory. Pažení se skládá ze zápor, pažin a případně z kotev či rozpěr provedených přes ocelové převázky.

Záporové pažení - GEO5Záporové pažení - GEO5Záporové pažení - GEO5

Zápory jsou prvky z válcovaných ocelových profilů, které jsou do zeminy osazeny buď do předhloubených vrtů, nebo jsou zaberaněny (zavibrovány) pod úroveň budoucího dna stavební jámy. Výjimečně se jako zápory používají
i klasické železobetonové piloty nebo solitérní prvky podzemních stěn.

Nekotvená štětová stěnaKotvená štětová stěnaRozepřená štětová stěna

Základním programem pro výpočet pilotových stěn je program GEO5 Pažení posudek. Tento program umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování včetně zadání kotev nebo rozpěr, výpočet deformací
a vnitřních sil na konstrukci nebo posouzení vnitřní stability kotevního systému a dimenzování průřezů z oceli resp. železobetonu.

GEO5 Sheeting Design      GEO5 Sheeting Design

Pro návrh nekotvených konstrukcí a částečný návrh konstrukcí kotvených je určen program GEO5 Pažení návrh, který umožňuje spočítat nutnou délku konstrukce v zemině.

Celkovou stabilitu pažení lze posoudit pomocí programu GEO5 Stabilita svahu.

Programy nabízejí možnost kotvení pažící konstrukce pomocí kotev různých typů. Předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag), pramencové kotvy (VSL, Dywidag), šroubovací kotvy – systém Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean), tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova), kotevní táhlo. Parametry kotev různých typů a výrobců jsou obsaženy v databázi, která je součástí programu.

Další zdroje:

Inženýrský manuál - Posouzení vícenásobně kotvené záporové stěny
Online nápověda - Výpočet záporového pažení
Výukové video - Návrh nekotvené štětové stěny v programu Pažení Návrh
Výukové video - Návrh kotvené podzemní stěny v programu Pažení návrh

Další typy pažících konstrukcí řešených v programech GEO5:


Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.