Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Toto video představuje novinky aktualizace programů FIN EC 2021. Nový generátor zatížení na nosník, snadné kopírování zatížení mezi programy a další vylepšení. Podívejte se na popis všech novinek, nebo programy FIN EC.