Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Představení funkce Popisky v programech FIN EC

Toto video představuje použití funkce popisky, která je dostupná v nové Edici FIN EC 2020. Tato funkce umožňuje vkládat linie, kružnice, polygony, šrafy a textové poznámky do pracovní plochy programu a libovolně vkládat uživatelské kóty.