Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

FIN EC

Ocelové patky

Program pro návrh a posouzení základových patek ocelových konstrukcí dle EN 1993-1-8. Výpočet je založen na analytických metodách.

Program je součástí produktu Ocelové spoje.

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Základní vlastnosti

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Databáze válcovaných a svařovaných průřezů
 • Databáze materiálů s možností zadat svůj vlastní materiál
 • Možnost importu zatížení z textových souborů
 • Analytický výpočet založený na metodě komponent
 • Stanovení tuhosti přípoje včetně klasifikace (tuhý, polotuhý, kloubový)
 • Export výkresu ve formátu *.dxf
 • Podrobné textové a přehledné grafické výstupy

Program vznikal ve spolupráci s týmem odborníků z ČVUT v Praze. Odborným garantem je prof. ing. František Wald, CSc.

Další výhody

Výukové materiály

FIN EC 2018

FIN EC 2018

Novinky a vylepšení

 • Dílce s proměnným průřezem (náběhy) - Fin 2D, Fin 3D
 • Zarovnání kresby dílců - Fin 2D, Fin 3D
 • Import sil pro úlohy „Řez“ ze schránky - u dimenzačních programů
 • Náběhy v úlohách „Nosník“ a „Dílec“
 • Protlačení základové desky v programu Protlak

Ukázka výstupu z programu Ocelové patky

Ukázka textového výstupu Ukázka grafického výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Příbuzné programy

Vnitřní síly na ocelových konstrukcích lze získat pomocí následujících programů:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro posouzení ocelových konstrukcí lze též využít:

 • Ocel – Posouzení ocelových prvků dle EC3
 • Ocel požár – Posouzení požární odolnosti ocelových konstrukcí

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.