Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Redi-Rock zeď freeware

Redi-Rock zeď je program na posouzení prefabrikovaných opěrných zdí systému Redi-Rock Inc. (USA).

Program je k dispozici zdarma ke stažení, včetně freeware verzí programů Patky a Stabilita svahu.

Kompletní návrh a posouzení prefabrikovaných opěrných zdí systému Redi-Rock včetně výpočtu vyztužených náspů s geovýztuhami Mirafi lze provést prostřednictvím profesionálního balíčku Redi-Rock Zeď.

Redi-Rock Wall Freeware.
Download for free.

Vlastnosti programu

 • posouzení Tížné zdi
 • posouzení podle EN 1997-1, LRFD nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • posouzení fiktivní zdi na posunutí a překlopení
 • posouzení posunutí a překlopení libovolné části zdi (dimenzování)
 • posouzení únosnosti základové spáry
 • databáze bloků a odskoků vytvořena společností Redi-Rock
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • možnost zadání více fází budování
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy, NCMA – SRW)

Další výhody

Výukové materiály

GEO5 2018

GEO5 2018

Co nová edice přináší?

 • Nový program Stratigrafie
 • Nový program Patky CPT
 • Vykreslování změn v průběhu zadávání a editace prvků
 • Posouzení základu z prostého betonu v programu Patky

Ukázka výstupu z programu Redi-Rock zeď freeware

Ukázka výstupu z programu Redi-Rock zeď

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Napojení na programy

Balíček obsahuje freeware verze následujících programů:

 • Stabilita svahu – pro posouzení externí stability konstrukce
 • Patky – pro výpočet únosnosti základové půdy

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.