Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Redi-Rock zeď freeware

Redi-Rock zeď je program na posouzení prefabrikovaných opěrných zdí systému Redi-Rock Inc. (USA).

Program je k dispozici zdarma ke stažení, včetně freeware verzí programů Patky a Stabilita svahu.

Kompletní návrh a posouzení prefabrikovaných opěrných zdí systému Redi-Rock včetně výpočtu vyztužených náspů s geovýztuhami Mirafi lze provést prostřednictvím profesionálního balíčku Redi-Rock Zeď.

Redi-Rock Wall Freeware.
Download for free.

Vlastnosti programu

 • posouzení Tížné zdi
 • posouzení podle EN 1997-1, LRFD nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • posouzení fiktivní zdi na posunutí a překlopení
 • posouzení posunutí a překlopení libovolné části zdi (dimenzování)
 • posouzení únosnosti základové spáry
 • databáze bloků a odskoků vytvořena společností Redi-Rock
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • možnost zadání více fází budování
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy, NCMA – SRW)

Další výhody

Výukové materiály

Co je nového v Jarní Aktualizaci 2019?

GEO5 2019

Novinky v programech GEO5

 • Tvorba IG řezů (Stratigrafie-Řezy)
 • Zadávání a dokumentace hydrovrtu (Stratigrafie-Dokumentace)
 • Vyztužování armokoše po úsecích (Piloty, Pažení)
 • Iterace kruhové plochy podle sítě (Stabilita Svahu)
 • Zásyp za konstrukcí omezený skálou (Zdi, Gabiony)
 • Export výstupů v DOCX

Ukázka výstupu z programu Redi-Rock zeď freeware

Ukázka výstupu z programu Redi-Rock zeď

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Napojení na programy

Balíček obsahuje freeware verze následujících programů:

 • Stabilita svahu – pro posouzení externí stability konstrukce
 • Patky – pro výpočet únosnosti základové půdy

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.